Jak probíhá realizace

Energetický průkaz může být zpracován pouze energetickým specialistou, který disponuje osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Společnost PKV BUILD s.r.o. je předním specialistou v oblasti energetického poradenství a zpracování průkazů energetické náročnosti budovy. S vydáním přes 12 000 PENB se řadí mezi největší zpracovatele v ČR.

Po provedení objednávky, či poptávky Vás budeme pro upřesnění celého postupu kontaktovat.

Postup při zpracování PENB

Přijetí objednávky

Do 24 hodin od přijetí objednávky Vás kontaktuje pracovník naší centrály a sdělí následující postup zpracování PENB.

Přiřazení zakázky technikovi

Potvrzená objednávky je následně přiřazena technikovi. Společnost disponuje širokou sítí specializovaných techniků rozprostřených ve všech regionech ČR.

Kontaktování zákazníka technikem

Technik nejpozději do 48 hod od přidělení zakázky telefonicky kontaktuje zákazníka ohledně domluvy možného termínu návštěvy objektu a jeho vyměření.

Návštěva objektu a jeho vyměření

Technik se po příjezdu k nemovitosti prokáže zákazníkovi kartičkou pověřence energetického auditora a na vyžádání předloží také osvědčení auditora. Práce technika na místě spočívá především ve zjištění jednotlivých ploch konstrukcí, jejich skladeb, TZB, energeticky vztažné plochy nemovitosti a dalších důležitých údajů. Příjezd technika i vyměření nemovitosti jsou v rámci celé ČR vždy již zahrnuty v ceně objednávky.

Zpracování PENB

Údaje o nemovitosti zjištěné technikem slouží jako podklad energetickému specialistovi pro zpracování samotného PENB. Průkaz je zpracován podle aktuálně platné legislativy a jeho grafická podoba je dána vyhláškou 78/2013 Sb. Jeho součástí je navíc vždy také informační list „Jak číst průkaz“ a kopie osvědčení energetického specialisty. Splňuje všechny požadavky správně zpracovaného průkazu s pečetí kvality STANDARD PENB.

Dodání PENB

Vyhotovený PENB dodáváme poštou, standardně ve 2 tištěných vyhotoveních, a to do 10 pracovních dnů od návštěvy nemovitosti naším technikem. Expresní dodání je nutné předem domluvit. Na vyžádání lze PENB zaslat také v elektronické verzi ve formátu PDF.